هاست ایران در میزبانفا

تمرین هایی برای حرکت ساز ویولن در حال نگه داشتن

تمرین هایی برای حرکت ساز ویولن در حال نگه داشتن

شست دست در وضعیت معمول نواختن ساز ویولن خمیده است و مسلما هر چه شست بیشتر خمیده باشد، خود به خود ناکل بر فراز گریف بالاتر خواهد بود. پس باید بدانید که یک تلاش آگاهانه موجب این خمیدگی نخواهد شد، بلکه نرم بودن شست است که اجازه می دهد وزن ویولن، شست را به پایین براند.


نخست، دو تمرین در جهت جانبی.

تمرین هایی برای حرکت ساز ویولن در حال نگه داشتن
تمرین ۱
ویولن را مطابق شرح فوق بگیرید، انگشتان بر فراز گریف هستند اما با سیم تماس پیدا نمی کنند. اکنون بند بالایی شست را از یک طرف به طرف دیگر حرکت دهید، در حالی که بازو، مچ، دست و قسمت پایین شست بی حرکت اما نرم هستند.

ویولن با شست از طرفی به طرف دیگر حرکت می کند. از این تغییر زاویه ی بند بالایی شست در تغییر پوزیسیون (shifting) استفاده می شود.

تمرین هایی برای حرکت ساز ویولن در حال نگه داشتنتمرین هایی برای حرکت ساز ویولن در حال نگه داشتن

تمرین ۲
این واریاسیونی مشکل تر است و می توانید اکنون آن را تمرین کنید اما فقط بعد از اینکه تمرین های بعدی را انجام دادید، ساده تر خواهد شد. مانند تمرین های قبلی آغاز کرده، یک انگشت، به فرض انگشت دوم، را روی سیمی قرار دهید، و سر را از «زیر – چانه» بردارید.

اکنون ویولن را به کمک انگشت و شست در جهت جانبی به لرزش در آورید، با کشیدن انگشت و خم کردن شست، آن را به راست، و با فشار انگشت و صاف کردن شست، به چپ برانید.
اکنون دو تمرین در جهت عمود بر زمین، اولی بازو را همچون آونگی به حرکت در می آورد و ویولن ثابت می ماند، دومی ویولن را حرکت می دهد و بازو ثابت می ماند.

تمرین هایی برای حرکت ساز ویولن در حال نگه داشتن

تمرین هایی برای حرکت ساز ویولن در حال نگه داشتن

تمرین ۳
مانند تمرین ۱ آغاز کنید، دست چپ تا آخرین حد ممکن بالا رفته و شست خمیده باشد. آرنج را آنقدر به چپ نوسان دهید تا بند بالایی و پایینی شست تقریبا عمود بر زمین در یک خط راست قرار گیرند – این حرکت انگشتان را نیز از گریف دور می کند و ناکل را نسبت به گریف پایین تر می برد.

سپس آرنج را نوسان دهید تا به وضع اول بازگردد. شست با خم شدن خود امکان می دهد که با این حرکت، ناکل به بالاترین موقعیت خود نسبت به گریف برسد.

این حرکت نوسانی را چندین بار تکرار کنید، مراقب باشید که بند بالایی شست بی حرکت بماند. این تمرین نقطه ی مقابل تمرین ۱ است که در آن فقط همین بند شست بود که حرکت می کرد، در حالی که سایر قسمت های شست و بازو ثابت بود. در اینجا نیز سبُک گرفتن دست به همان اندازه که به تغییر پوزیسیون و ویبراسیون (vibrato) کمک می نماید که مسلط بودن انگشتان بر بالای گریف.
تمرین ۴
باز هم مانند تمرین قبلی آغاز کنید، اما این بار به جای آن که نوسان آرنج شست را صاف کند، آرنج در وضع آویخته ی معمول خود باقی می ماند و شست خودش بالا می رود تا صاف شود و ویولن را با خود بالا می برد، تا ناکل بی آنکه عملا حرکتی کرده باشد، در پایین ترین وضعیت نسبت به گریف قرار بگیرد.

اکنون شست را رها سازید تا وزن ویولن آن را به حالت خمیده بازگرداند. این تمرین، مکمل تمرین ۳ است، اینجا صاف شدن شست به جای آن که ناشی از نوسان بازو باشد، نتیجه ی اعمال نیروی خود آن است. اما نکته ی اصلی این تمرین در رها ساختن شست است، نه صاف شدن آن. با این که بند فوقانی به بالا و پایین حرکت می کند، زاویه آن مانند تمرین ۳ بدون تغییر می ماند.

افزودن انگشتان – حرکت و انعطاف پذیری آنها

بار دیگر دو تمرین اخیر را انجام می دهیم، اما این مرتبه انگشتان را به نوبت اضافه می کنیم. لازم است که هر تمرین روی هر یک از سیم ها انجام شود (شروع با سیم لا و خاتمه با سیم سل) و حداقل در سه بخش مختلف از گریف – حدودا زیر شانه ویولن (shoulder of violin) ، در امتداد شانه ی ویولن، و بالاتر از آن. ساده ترین انگشت برای آغاز کردن همه ی تمرین ها انگشت دوم است، که باید در پی آن انگشت های سوم، چهارم و اول به ترتیب بر سیم نهاده شوند. بخصوص مهم است که از همان ابتدا در همه ی تمرین ها روی انگشت چهارم کار شود.
به یاد دارید که در چرخش بازو که انگشتان را بر بالای گریف می بَرَد تمایلی طبیعی برای جدا شدن انگشتان از یکدیگر وجود دارد بدون اینکه نیازی به اعمال نیرویی برای این منظور باشد.

نکته ی مهم این است که بدین ترتیب انگشتان هرگز به یکدیگر تکیه نمی کنند، زیرا همین جدا بودن از یکدیگر آنها را قادر می سازد مستقل از یکدیگر عمل کنند. بنابراین لازم است که هنگام کار با انگشت اول، ناکل همان زاویه ای را با گریف داشته باشد (تقریبا موازی با گریف) که هنگام کار با انگشت چهارم داراست.

به بیان دیگر چرخش جزئی در ساعد باید به عادتی ناخودآگاه در همه ی تمرین ها و نواختن تبدیل شود تا، هنگامی که از انگشت چهارم استفاده نمی شود.

هر گونه تمایلی در دست و انگشتان به فاصله گرفتن از گریف را خنثی کند. این چرخش به طور طبیعی در هر نوسان آرنج، که من دوست دارم آن را «پندل» (pendel / مشتق از صفت pendent به معنی آویخته) بنامم، به طرف راست، رخ می دهد.
تمرین ۳ مکرر
انگشت دوم را به آرامی روی سیم لا بر یک هارمونیک (یعنی انگشت بر روی سیم فشار نیاورد) کمی بالاتر از شست قرار دهید، به صورتی که شست مقابل انگشت اول باشد (وضعیت معمول آن) ؛ سیم از نرمه ی سر انگشت به صورت اریب بگذرد. چون شست خمیده است، ناکل در مرتفع ترین وضعیت خود قرار دارد و بدین ترتیب انگشت دوم اگر چه عملا بر زمین نیست، بیشترین زاویه اش را با گریف دارد.

در این حالت بیشترین فضا را می یابیم و می سازیم – فضای میان انگشتان، فضای دایره ی بین شست و انگشت دوم (یا هر انگشتی که روی سیم است) و بنابراین فضای بین دسته ویولن و مفصل قاعده انگشت اول، و – این مورد در تمرین های بعدی و کل روش من اساسی است – حداکثر فضا بین شانه و ویولن.
در نگه داشتن ویولن، هر قدر مفصل شست چپ انعطاف پذیرتر باشد، آرنج چپ طبیعی تر به راست و بالا نوسان خواهد کرد. خیلی مهم است که این انعطاف پذیری شست چپ را برای همیشه به خاطر بسپارید.
در ادامه مانند تمرین ۳ ، آرنج را به چپ نوسان دهید. بند فوقانی انگشت دوم باید مانند بند فوقانی شست در زاویه ای ثابت با گریف بماند. چنانچه با چرخش آرنج دو بند شست در یک خط راست قرار بگیرند که باعث شود ناکل در همان زمان پایین برود، مفاصل انگشت دوم نیز خم خواهند شد.

هنگامی که آرنج نوسان کند و به راست بازگردد، شست خمیده و انگشت صاف می گردد. مچ باید در عین نرم بودن در یک خط راست با ساعد و پشت دست – در پوزیسیون بالا تا ناکل و در پوزیسیون پایین تا مفاصل دوم – قرار گیرد؛ بدین ترتیب همه چیز به نرمش مفصل قاعده شست بستگی دارد. مهمترین اثر چرخش آرنج، حرکت دادن انگشتان روی سیم های مختلف است.

تمرین هایی برای حرکت ساز ویولن در حال نگه داشتن

تمرین هایی برای حرکت ساز ویولن در حال نگه داشتن

برچسب ها

mohammad reza moradi

محمد رضا هستم ، موسس iviolin.pro . علاقه زیادی به موسیقی دارم و امیدوارم به کمک شما بتونم آی ویولن را به بهترین شکل گسترش بدم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا کادر خالی را پر کنید ... *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن