انگشت گذاری بر روی ویولن

آموزش ویولن

نکات انگشت گذاری بر روی ساز ویولن

نکات انگشت گذاری بر روی ساز ویولن توجه داشته باشید برخی از معلمان و دبیران ساز آرشه ای ویولن برای کمک به دیگر ویولونیست های مبتدی بر روی ساز ویولن آن ها نوار های باریکی می چسبانند که محل صحیح انگشتان را نمایان می کنند؛ بنابر این هنرجو انگشت خود…

بیشتر بخوانید »
بستن
بستن